Kullanım Şartları -WEB-

Eklenme Tarihi: 13 Aralık, 2022 • By Gainfluencer

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Site’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site’ye kayıt yaptırarak, işbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi (“Sözleşme”) ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “İş Akışı”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, burada belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’den ve Hizmet’ten istifade etmeyiniz ve kaydınızı İVEDİLİKLE iptal ediniz.

Site’nin sahibi MTC Plaza 125-127/16, Emek Mahallesi Bişkek Caddesi Kat: 3 Çankaya ANKARA 06490 adresinde mukim KAY Teknoloji ve Yazılım A.Ş. ’dir (bundan böyle kısaca “Şirket” , "Biz" ya da “GAINFLUENCER” olarak anılacaktır). Site aracılığıyla sunulan ve işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmet, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket işbu Sözleşme’yi, Site’de yer alan her tür bilgi ve içeriği, İÇERİK GELİŞTİREN’ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından ayrıca siteye girişleri sırasında yeni versiyonun kabul edilmesi suretiyle, kabul tarihinde geçerli olacaktır. Hizmet’ten faydalanan ve Site’ye erişim sağlayan İÇERİK GELİŞTİREN, Sözleşme koşullarını ve Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme Site üzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan İÇERİK GELİŞTİREN’in erişimine her zaman açıktır.

1. TANIMLAR

İşbu başlık altında sayılan tanımlar; Site Kullanım Koşulları ve Site’ye ait Reklam Veren Hizmet Sözleşmesi kapsamında kullanılan tanımlar ve kavramlardır. Tanımlanan kavramlar Sözleşme dâhilinde geçtiği cümleler içinde bu başlık altında düzenlenen anlamları taşımaktadır.

Site: Şirket’e ait, gainfluencer.co ana internet adresi ve açılmış, açılacak alt internet adreslerini de kapsayan ve Şirket’in, Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Şirket’in, İÇERİK GELİŞTİREN’ne, Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de kullanıldığı şekli ile Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Şirket: Gainfluencer‘ı ifade eder.

Sözleşme: İşbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi ifade eder. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İş Akışı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

İçerik Geliştiren: Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek ve Site dâhilinde sunulan Hizmet’ten işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dâhilinde yararlanan gerçek kişi ve/veya Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin aralarındaki sözleşmeye göre menajeri, temsilcisi, ajansı vb. sıfatlara haiz gerçek veya tüzel kişilerdir.

Hesap: İçerik Geliştiren’in profil bilgilerinin ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen diğer bilgilerinin yer aldığı Site’de kendisine ayrılan özel alandır

Hizmet: Site’de yazılımını Şirket’in geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların Şirket tarafından alınmış olduğu kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda tanıtmak isteyen Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site üzerinden sağlama hizmeti dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak ileride İÇERİK GELİŞTİREN’ne sağlanacak olan her türlü hizmettir.

İş Akışı : İçerik Geliştiren’in Hizmet’ten ve Site’den nasıl yararlanacağını ve Site’den ve Hizmet’ten yararlanırken hangi adım ve kuralları takip etmesi gerektiğini gösteren ve anlatan linkinden ulaşılabilen İçerik Geliştiren’in uymakla yükümlü bulunduğu kurallar bütünüdür

Fikri Haklar: Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Proje: Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerini tanıtılması için Site aracılığıyla paylaşılan ve İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İçerik’in oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan taslaktır.

Reklam Veren: Kendisine veya aralarındaki sözleşmeye göre reklam hizmeti alma amacıyla başvuran müşterisine ait konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun her türlü ürün ve/veya hizmeti tanıtmak amacıyla İÇERİK GELİŞTİREN’in Sosyal Medya Mecraları’ndaki ününden ve popüleritesinden faydalanmak isteyen ve bunu gerçekleştirmek amacıyla Site üzerinden İÇERİK GELİŞTİREN ile iletişime geçen her türlü gerçek veya tüzel kişidir.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır. Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır.

Ücret: İçerik Geliştiren’in Reklam Veren tarafından İş Akışı ve işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak paylaşmış olduğu İçerik karşılığında miktarı İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasında Site üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve Şirket tarafından Reklam Veren’in onayının alınmasına müteakip; proje bütçesinin brüt 0-10.000 TL arası olması halinde bütçe bedelinin %20’si; proje bütçesinin brüt 10.000-50.000 TL arası olması halinde bütçe bedelinin %15’i; proje bütçesinin brüt 50.000-100.000 TL arası olması halinde bütçe bedelinin %10’u; proje bütçesinin brüt 100.000 TL ve üzeri olması halinde bütçe bedelinin %5’i; düşüldükten sonra doğrudan İÇERİK GELİŞTİREN’e ödenecek olan ücrettir ve değişiklik gösterebilir.

İçerik: İÇERİK GELİŞTİREN tarafından, Reklam Veren’e ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının yapılması amacıyla, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber İÇERİK GELİŞTİREN tarafından, İÇERİK ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan ve yayımlanan tüm Fikri Hakları Şirket’e ait olan ve bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, Reklam Veren’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırmaya dair Fikri Hakları ile kullanma ve kullandırmaya dair Fikri Hakları verilmiş olan video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Reklam Veren’in İçerik üzerindeki tüm Fikri Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site kullanım şartları ve Site’de sunulan Hizmet’ten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek kayıt yaptırmaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3. HİZMET’E VE SİTE’YE DAİR GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, Reklam Veren’in konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve hizmetin İÇERİK GELİŞTİREN’in Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için İÇERİK GELİŞTİREN ile Reklam Veren arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.2. Site’ye erişim sağlanması ve Site’nin kullanılması ile ilgili masraflar tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’e ait olup, Şirket’in, Site’ye erişimin sağlanması ve kullanılması ile ilgili işbu Sözleşme’de belirtilen haller hariç olmak üzere İÇERİK GELİŞTİREN’den herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye erişimin sağlanması ve Hizmet’ten yararlanmak için kullandığı cihazların ve Sanal Ortam’ın Site’nin gerektirdiği teknik özelliklere tam anlamıyla uyumlu olduğunu aksi durumda Hizmet’ten tam anlamıyla istifade edemeyeceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’i, Sözleşme kabul tarihi itibariyle, kullanmaya başlayabilir ve kaydının iptali ve/veya işbu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Şirket ya da İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet’i bu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde kullanmaya devam edebilir.

3.4. Şirket, Site’de sunulan Hizmet’e yenilerini ekleme, mevcut Hizmet’in kapsam ve sunulma koşulları ile Site dâhilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3.5. Şirket, Hizmet’i ”olduğu gibi” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Şirket herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Şirket’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmet’i sürekli ve/veya geçici olarak durdurmak, Hizmet’in içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. İÇERİK GELİŞTİREN işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

4. SİTE’YE KAYIT OLMA ŞARTLARI VE İÇERİK GELİŞTİREN’E İLİŞKİN KRİTERLER

4.1. Site’ye ancak 15 (on beş) yaşını doldurmuş gerçek kişiler kayıt yaptırabilir ve Site aracılığıyla sağlanan Hizmet’ten yararlanabilir. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kayıt olması sırasında Şirket’in İÇERİK GELİŞTİREN’in yaşını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN’in 15 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, Şirket işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme ve söz konusu İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını silme hakkına sahiptir.

4.2. Siteye kayıt olmak ve Hizmet’ten yararlanmak isteyen kişi, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat kapsamında hukuken fiil ehliyetine sahip olduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Site ve Hizmet sadece Şirket’in belirlemiş olduğu asgari kriterleri karşılayan ve kaydı Şirket tarafından onaylanan İÇERİK GELİŞTİREN’e açıktır. İşbu kriterleri değiştirme hakkı Şirket’e aittir. Şirket tarafından dikkate alınan bazı kriterler şunlardır; a) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’ndaki takipçi sayısının en az 5.000 kişi olması, b) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin herkes tarafından görülebilir olması, c) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu içeriklerin konusunun suç teşkil etmemesi ve hukuka, kanunlara ve genel ahlak kurallarına aykırı olmaması, d) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin ve bu profillerde yer alan her türlü bilginin gerçek, doğru ve güncel olması, e) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Şirket tarafından Site’ye erişiminin daha önceden yasaklanmamış olması Yukarıda belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmamakla beraber, bunlara ek olarak Şirket tarafından diğer pek çok kriter nazara alınabilmekte ve sadece burada belirtilen kriterlerin karşılanması Site’ye kayıt olma hakkını garanti altına almamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu maddede belirtilen kriterleri ve Şirket’in kendisine sair zamanlarda ileteceği kriterleri Site’ye kayıtlı olduğu ve Hizmet’ten yararlandığı sürece karşılamayı, aksi durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye ücretsiz olarak kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Şirket, Site’ye kayıt yaptırmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını elinde bulundurmaktadır. Site’ye kayıt olmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunun reddedilmesi halinde bu kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.5. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kayıt esnasında Site aracılığıyla doğrudan ve Sosyal Medya Mecraları aracılığıyla dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgilerin gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve doğru olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kayıt olma esnasında vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının, eksik olduğunun, yalan beyan içerdiğinin ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde Şirket’in kendi takdir hakkına bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı bir bildirimle ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün İÇERİK GELİŞTİREN tarafından ihlal edilmesi halinde doğabilecek bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumludur. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmadığı anlamına gelmesi kaydıyla, İÇERİK GELİŞTİREN’in kayıt olmasından önce ve/veya İÇERİK GELİŞTİREN’in Hizmet’ten ve Site’de istifade ettiği herhangi bir zamanda İÇERİK GELİŞTİREN tarafından verilen bilgilerin resmi bilgi ve belgelerle doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir.

4.6. Şirket, işbu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde, İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’yi ve/veya Hizmet’i hukuka ve ahlak kurallarına aykırı olan amaçlar çerçevesinde kullanması halinde, her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. İÇERİK GELİŞTİREN, Sözleşme’nin işbu maddede yer alan herhangi bir nedenle fesih edilmesinden ötürü Şirket’in kâr kaybı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uğramış olduğu bütün zararları İÇERİK GELİŞTİREN’den tazmin ve talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. İÇERİK GELİŞTİREN Site’ye kayıt olmak ve Site aracılığıyla sunulan Hizmet’ten faydalanabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nı yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu ve Sosyal Medya Mecraları tarafından öngörülmüş olan kurallara uyduğunu ve Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

4.8. İşbu başlık altında sayılan yükümlülükler kullanıcının Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin aralarındaki sözleşme kapsamında tanımlanan ajansı, temsilcisi, menajeri vb. sıfatlara haiz olduğu durumlarda da aynen geçerlidir. Şirket’e ait Site üzerinde Hesap sahibi olan ve işbu sözleşme kapsamında İÇERİK GELİŞTİREN olarak kabul gören tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu şartları gayrikabili rücu şekilde kabul ve beyan ederler.

4.9. Hesap sahibi İÇERİK GELİŞTİREN’in “Ajans, temsilci, menajer, veli, vasi vb.” sıfatlara haiz olması halinde sözleşme ve/veya rıza kavramlarının varlığıyla birlikte Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin 18 yaşından küçük olması Şirket’in sorumluluğunda değildir. Taraflar bunu kabul ederler.

5. KAYDIN İPTALİ

İÇERİK GELİŞTİREN, dilediği zamanda kaydını Site üzerinden iptal etme ve Hizmet’ten istifade etmeyi durdurma hakkına sahiptir.

6. SİTE’NİN KULLANIMI VE HİZMET’TEN YARARLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

6.1. İÇERİK GELİŞTİREN başka bir İÇERİK GELİŞTİREN’in Hesabını kullanamaz ve/veya başka bir İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye erişim hakkından hiçbir surette yararlanamaz.

6.2. İÇERİK GELİŞTİREN, kayıt olurken, Şirket’e bildirdiği Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’den ve Hizmet’ten faydalanırken, Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının gerçek olmayan takipçi sayısını, çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle artırmayacağını, aksi takdirde işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş olacağını ve böyle bir durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkının bulunduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye erişim sağlayabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nda yer alan üyeliğini kullanmak zorundadır. Şirket tarafından sağlanan Hizmet gereği ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin sağlanması amacıyla Site Sosyal Medya Mecraları ile aktif bir etkileşim içinde olmakla beraber Site içerisinde Sosyal Medya Mecraları’nın linkleri ve çeşitli bağlantıları bulunmaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Site aracılığıyla kullanılan Sosyal Medya Mecraları söz konusu Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşullarına ve şartlarına bağlıdır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’ten istifade etmek suretiyle Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülmüş olan kullanım koşulları ve şartları ile bağlı olduğunu ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri, takipçi analizi ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere Şirket tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her daim Sosyal Medya Mecraları’nın kendi kullanım koşullarına ve şartlarına bağlı olarak Şirket tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, Site aracılığıyla erişilen ve bağlantı kurulan Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşulları da dâhil olmak üzere bütün kurallarını kendisinin incelemekle yükümlü olduğunu Şirket’in böyle bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. İÇERİK GELİŞTİREN, Site dâhilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’in Şirket bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder. İşbu Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, İÇERİK GELİŞTİREN; Hizmet’i kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; a) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmet’in türevini yaratmayacaktır; b) Hizmet’i başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; c) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini, sağlanan bilgileri ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; d) Hizmet ile ilgili veya İÇERİK GELİŞTİREN’ in işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, kanunen veya başka bir surette, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; e) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet’in işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, f) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet’in herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, g) Hizmet’i kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; h) Hizmet’i zararlı kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; i) Hizmet’in veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya j) Hizmet’e veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir. k) Hizmet üzerinden İçerik gönderdiği, iletişim ve etkileşim kurduğu Reklam Veren ile Hizmet’ten istifade ettiği sürece Hizmet haricinde herhangi bir ticari ilişkiye girmeyecektir. l) Hizmet’te kendisine sunulan hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak; taklidini, benzerini üretmeyecektir. m) İÇERİK GELİŞTİREN, işbu madde kapsamında sayılan koşulları ihlal ettiği takdirde 500.000 TL (beşyüzbintürklirası) cezai şart bedeli ödemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

6.7. Şirket ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in (Hizmet’i sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) ve Site’nin tüm hak ve unvanının yegâne malikidir. İşbu Sözleşme’nin ve İÇERİK GELİŞTİREN’in kaydının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Müşteri’nin Hizmet ile bağlantılı tüm hakları ve Hizmet ile Site’ye erişimi derhal sona erecektir.

6.8. Şirket’in veya herhangi bir bağlı şirketinin, kuruluşunun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin, Hizmet’in bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, Şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz.

6.9. İÇERİK GELİŞTİREN, diğer İÇERİK GELİŞTİREN’lerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Şirket’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Şirket İÇERİK GELİŞTİREN’e karşı kâr kaybı, dolaylı, özel, arızi, cezai veya bağlı zararlardan (iş kaybı, kâr mahrumiyeti, işin durması, veri kaybı, kayıp tasarruf veya benzer maddi kayıplardan doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya burada düzenlenmemiş başkaca bir sorumluluktan doğan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

6.11. İÇERİK GELİŞTİREN; Şirket’e, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve İÇERİK GELİŞTİREN’in önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznine gerek olmaksızın İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’nin kullanıcısı olduğunu kamuya ve üçüncü kişilere her türlü basın ve yayın organları ve internet araçlarını kullanmak suretiyle açıklamaya, İÇERİK GELİŞTİREN’in ismini, unvanını, varsa markasını, logosunu ve geliştirip sunmuş olduğu içeriklerle ilgili bilgileri Site’nin, Şirket’in reklamlarında, sitesinde, tanıtımlarında ve diğer her türlü pazarlama platformlarında yayımlamaya, açıklamaya, sunmaya ve peşinen muvafakat verdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İÇERİK VE İÇERİK’İN PAYLAŞILMASI

7.1. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren tarafından Site aracılığıyla bildirilen Proje’ye uygun bir İçerik hazırlamayı ve söz konusu İçerik’i yine Site üzerinden Reklam Veren’in onayına sunmayı kabul ve beyan eder. Reklam Veren, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından kendisine iletilen İçerik’i aynı şekilde kabul edebileceği ve/veya reddedileceği gibi, İçerik üzerinde düzeltme, edit etme ve/veya değişiklik talebinde bulanabilme hakkına sahiptir.

7.2. İçerik’in hangi Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılacağına Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN Site üzerinden birlikte karar verecektir. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’i İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları dışında başka Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmamayı ve yayımlamamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Şirket bir kereliğine mahsus olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında İçerik’in Şirket aracılığı ile Reklam Veren ile paylaşılmasından önce, İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu cep telefonu numarasına, İÇERİK GELİŞTİREN’in kimliğini doğrulama amacıyla SMS gönderecektir. Söz konusu doğrulama SMS’in İÇERİK GELİŞTİREN tarafından alınmasına müteakip, SMS içerisinde bildirilen doğrulama kodu İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Site’de belirtilen alana girilecek ve İÇERİK GELİŞTİREN bu doğrulamadan sonra İçerik’i İş Akışı’na uygun bir şekilde Reklam Veren ile paylaşabilecektir.

7.4. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İş Akışı çerçevesinde Reklam Veren tarafından onaylanmasını müteakip söz konusu İçerik üzerinde en ufak bir değişiklik, modifikasyon ve/veya editleme yapmaksızın Reklam Veren’e Site aracılığıyla iletmiş olduğu şekilde derhal İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşacağını ve yayımlayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayınlanmasından münhasıran sorumludur.

7.5. İçerik’in paylaşılmasını müteakip, İÇERİK GELİŞTİREN paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’i en az 30 gün süreyle İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları üzerinde bulundurmayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen süre içerisinde İçerik’in paylaşılmasından sonra silinmesi ve/veya kaldırılması, İÇERİK GELİŞTİREN’in İçerik’in paylaşıldığı İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesabının geçici ve/veya kalıcı olarak kapatılması ve/veya askıya alınması halinde İÇERİK GELİŞTİREN işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine ödenecek Ücret’e hiçbir şekilde hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket’ten Ücret talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan hükme ek olarak İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayımlanmasından sonra söz konusu İçerik üzerinde herhangi bir değişiklik, edit etme ve/veya düzelme yapmayacağını ve İçerik’i Reklam Veren’in onayladığı haliyle aynı şekilde İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda bulundurmayı ve tutmayı, peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Reklam Veren, tamamen kendi takdir hakkına bağlı olarak, proje onayından sonra İÇERİK GELİŞTİREN’in paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndan geçici ve/veya kalıcı olarak kaldırılmasını ve silinmesini talep etme hak ve yetkisini sahiptir. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren’in böyle bir talebini derhal ve gecikmesizin yerine getirmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında İçerik’in kaldırılması ve silinmesi halinde İÇERİK GELİŞTİREN’in Ücret’e ilişkin bütün hakları saklıdır. Ek olarak Gainfluencer, paneli kullanarak reklam oluşturan kişilerin ve markaların oluşturduğu reklamların başarılı olmaması, istedikleri gibi sonuçlanmaması veya istediği sonuçları alamaması durumunda hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacağı ve itiraz haklarının olmayacağını kabul eder.

7.7. İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan içerik işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara, hükümlere, Proje ve Reklam Veren tarafından belirtilebilecek diğer bütün kriterlere (İçerik altında Reklam Veren tarafından belirlenecek hashtag vs. gibi) uygun olmak zorundadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’in içeriği kontrol etme, gözetleme, edit etme, değiştirme gibi herhangi bir yükümlülüğünün söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Site aracılığıyla İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen ve/veya İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayınlanan içeriğin konusunun suç teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması durumunda sorumluluk tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’e aittir. İÇERİK GELİŞTİREN’nin hareketlerinden doğan cezai müeyyidelerden, hukuki sorunlardan, neticelerden ve/veya taleplerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı Şirket ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. İÇERİK GELİŞTİREN, Sosyal Medya Mecraları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dâhil olmak üzere her türlü içeriğin tüm Fikri Haklarına tek başına nizasız ve ihtilafsız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Şirket’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde İÇERİK GELİŞTİREN’in bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

7.9. İÇERİK GELİŞTİREN, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşamaz ve yayınlayamaz.

7.10. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren’in onaylamış olduğu içeriğe ilişkin fikri mülkiyet hakları haricinde, hiçbir surette Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını kısmen dahi olsa ihlal etmeyeceğini, bu yönde iş ve işlemlerde bulunmayacağını, içeriğin oluşturulması, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması sırasında Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek bütün hareketlerden ve eylemlerden kaçınacağını, aksi takdirde Şirket’in, Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişini zarara uğraması halinde Reklam Veren ve/veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından Şirket’e ve/veya İÇERİK GELİŞTİREN’ya yönetilecek tazminat taleplerinden bizzat İÇERİK GELİŞTİREN’in münhasıran sorumlu olacağını ve bu durumda Şirket’in Reklam Veren’e ve/veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir tazminat ödemesinde bulunması durumunda, Şirket’in, ödenmiş olan tazminat miktarı için İÇERİK GELİŞTİREN’e rücu hakkının saklı olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve diğer internetle ilgili mevzuat uyarınca, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. İÇERİK GELİŞTİREN içerikten tek başına sorumlu olduğunu Şirket’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11. İÇERİK GELİŞTİREN; Kendisi ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaştığı ve yayımladığı içeriğin kendisi tarafından oluşturulmuş olduğunu, daha önce paylaşılan kendisine veyahut bir başkasına ait içeriklerden söz konusu içerikte herhangi bir alıntı ve/veya kısım bulunmadığını ve/veya daha önce üçüncü taraflarca ürün ve/veya hizmet tanıtımında kullanılan içeriklerden herhangi bir alıntı içermediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik’in bir kısmı veya tamamı herhangi bir nedenle, kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez, yayınlanamaz, herhangi başka bir şekilde kullanılamaz. İÇERİK GELİŞTİREN İçerik’i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar’da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

7.13. İÇERİK GELİŞTİREN, Site üzerinde iletişime ve etkileşime geçtiği herhangi bir Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçilen en son tarihten itibaren altı (6) ay süre ile Site hariç olmak üzere herhangi bir mecrada ve/veya platformda, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımının yapılması için iletişime geçmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali durumunda şirketimizin yaşayacağı olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 500.000 TL (beşyüzbintürklirası) cezai şart bedeli ödemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

7.14. Madde 7.1., 7.2., 7.3, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. ve 7.12., 7.13.’de yer alan hükümlerin kısmen ve/veya tamamen ihlali neticesinde Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in zarara uğraması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu zararı, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in her türlü munzam zararına ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in ilk yazılı talebi üzerine en geç 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve defaten tazmin edeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.15. İÇERİK GELİŞTİREN, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’ten ve İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda ifşa edilen düşünce, kanaat, söylem, fikir, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden münferiden sorumludur.

7.16. İÇERİK GELİŞTİREN, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanmasıyla birlikte içeriğin, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, Reklam Veren’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, İÇERİK GELİŞTİREN; Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber İÇERİK GELİŞTİREN tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayınlanması anından itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Fikri Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir yer ve süre sınırlamasına tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak Reklam Veren’e ve Şirket’e vermiştir.

7.17. İÇERİK GELİŞTİREN, Fikri Haklar’ın, geçerli kanunlara göre, Reklam Veren’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, içeriğin kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki Fikri Haklar’ın tümünün kendisi tarafından Şirket’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.18. İÇERİK GELİŞTİREN, İçeriğin Fikri Haklarının Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sözleşme konusu Reklam Veren’e verilen Fikri Haklar için İÇERİK GELİŞTİREN, herhangi bir şekilde Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel ve/veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.19. Şirket, söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan İÇERİK GELİŞTİREN’e herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SİTE VE HİZMET İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

8.1. Şirket, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilen İçerik’in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir garantide (süre, miktar, kalite ve benzeri) bulunmamaktadır.

8.2. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’de okuduğu, izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri (Proje de dâhil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, Sözleşme kapsamı dışında herhangi bir yerde yayımlamayacağını, paylaşmayacağını ve her zaman gizli tutacağını, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle Site’de belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Site ve Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olacak şekilde, Reklam Veren’in ve/veya Reklam Veren’in sunduğu ürün ve/veya hizmet aleyhine hiçbir surette Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşımda bulunmamayı, Şirket’in ve Reklam Veren’in itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunmamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. REKLAM VEREN VE İÇERİK GELİŞTİREN ARASINDAKİ İLİŞKİ

gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime herhangi bir surette müdahalede bulunmaz. Şirket’in, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9.2. İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesi amacıyla, Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN, içeriğinde Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN’in haklarının belirlendiği bir sözleşme akdetme hakkına sahiptir. Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN arasında böyle bir sözleşmenin akdedilmesi halinde, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu sözleşmenin bir nüshasını işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim yollarından herhangi birisi ile Şirket’e göndermeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Site üzerinden Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasında gerçekleşecek bütün yazışmaların ve iletişimler ile İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik Şirket tarafından görülebilmektedir. İÇERİK GELİŞTİREN işbu madde kapsamında Reklam Veren ile kendisi arasında gerçekleşecek iletişimin ve Reklam Veren’e gönderilecek İçerik’in gizli nitelikte olmadığını kabul ve beyan eder. İÇERİK GELİŞTİREN Şirket’in bunları görüntüleyebileceğine ilişkin peşinen ve gayrikabili rücu olarak rıza göstermektedir.

9.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçtikten sonra, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu Reklam Veren ile Reklam Veren’in ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtımının ve reklamının yapılması için Site hariç herhangi bir başka şekilde iletişime geçmemeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından herhangi bir tazminat ödemeksizin, tek taraflı ve derhal fesih edileceğini, İÇERİK GELİŞTİREN’in ve Reklam Veren’in müşterek ve müteselsil 500.000 (beşyüz bin türk lirası) TL tazminat ödeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

10.1. Ücret, Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN arasında Site üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar ile belirlenmekte ve Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasında kararlaştırılmaktadır. Ücret’in belirlenmesi ile ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü bulunmamakla beraber, Şirket kendi takdir hakkına bağlı olarak Site üzerinden İÇERİK GELİŞTİREN’ e, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren açısından bağlayıcı olmayan tavsiye edilen bir ücret bildirebilir. Bu bildirimin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

10.2. İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasını ve yayımlanmasını ve Reklam Veren’in ikinci onayı vermesini müteakip, Ücret, proj kapsamında Reklam Veren tarafından Proje tanıtımında belirlenen sürenin dolmasına müteakip İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’yi kullanarak ödeme talep etmesi ile beraber, bizzat Şirket tarafından İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu banka hesabına 15 (on beş) iş günü içerisinde yatırılacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN ödenen Ücret dışında Reklam Veren’den herhangi bir alacağının olmadığını, herhangi bir alacak iddiasında bulunmayacağını, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik karşılığında sadece Ücret’e hak kazanacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder

10.3. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e ilettiği banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C. kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C kimlik numarasının kendisine ait olmaması, eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması halinde doğabilecek bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumlu olup Şirket’e bu hususta herhangi bir kusur atfedilemez. İÇERİK GELİŞTİREN, Ücret’in İÇERİK GELİŞTİREN’in kusuru ve/veya ihmali dolayısıyla, İÇERİK GELİŞTİREN’e kısmen ve/veya tamamen iletilememesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. İÇERİK GELİŞTİREN’in banka hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeni banka hesap bilgilerini derhal ve gecikmeksizin işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket’e ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in işbu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Şirket tarafından İÇERİK GELİŞTİREN’in daha önce iletmiş olduğu banka hesabına yapılan Ücret ödemesi geçerli sayılır ve İÇERİK GELİŞTİREN’in uhdesine geçtiği kabul edilir.

10.5. Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN’e ödenen Ücret karşılığında, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Şirket’e geçerli bir fatura düzenlememesi durumunda, gider pusulası düzenleyecek ve ilgili gider pusulasına ilişkin yasal prosedürler Şirket tarafından yerine getirilecektir. İÇERİK GELİŞTİREN, gider pusulasının düzenlenmesinden ve ilgili gider pusulasının İÇERİK GELİŞTİREN’e gönderilmesinden sonra imzalayıp, Şirket’e gecikmeksizin iletmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in fatura veya serbest meslek makbuzu düzenleyebilecek gerçek kişi, tacir veya serbest meslek erbabı olması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisi aracılığıyla Şirket ile derhal iletişime geçmesi ve Şirket’e fatura düzenlemesi zorunludur. Gider pusulası kesimi ile doğabilecek masraflardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumludur. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren ile arasında belirlenecek olan Ücret üzerinden %20 tutarında stopaj vergisi kesintisinin yapılacağına ve bu tutarın İÇERİK GELİŞTİREN adına, Şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılacağına onay verdiğini ve peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. İÇERİK GELİŞTİREN’in Reklam Veren tarafından ödenecek olan Ücret’e hak kazanabilmesi için İş Akışı’nda belirtilen bütün adımları harfiyen uygulaması ve işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uygun davranması gerekmektedir. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin Ücret’e hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik karşılığında ödenecek olan Ücret’in kendisine bizzat Reklam Veren tarafından ödenmesi için veya Ücret’in belirlenmesi amacıyla fiziki veyahut sanal ortamda ya da başka şekillerde, Site’yi kullanmaksızın Reklam Veren ile herhangi bir ilişki tesis etmemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de Şirket’e tanınan diğer bütün haklara ek olarak, İÇERİK GELİŞTİREN’in işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü ihlal etmesi ve/veya ihlal etmeye yeltenmesi halinde Şirket tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin fesih etme ve İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını silme ve Hesabını sürekli olarak kapatma ve İÇERİK GELİŞTİREN’den tazminat isteme hakkına sahiptir.

10.8. Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sağlanan İçerik’in Reklam Veren tarafından onaylanacağına, İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması ile Ücret’e hak kazanılacağına ilişkin hiçbir surette herhangi bir taahhüt altına girmemektedir ve/veya garanti vermemektedir.

10.9. Proje şeklinin, Reklam Veren tarafından, İÇERİK GELİŞTİREN’e “tanıtımı yapılacak, üzerine İçerik geliştirilecek ürün ve/veya hizmet” olması halinde Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN’den ürün ve/veya hizmetin ne olduğuna ilişkin bilgi teyidi isteme hakkı olduğunu peşinen taahhüt, beyan ve kabul eder.

11. HESABIN GÜVENLİĞİ

11.1. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesap bilgilerinin gizliliğinden ve Hesap üzerinden yapılan bütün iş ve işlemlerden münhasıran sorumludur. Hesabın diğer üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde kullanılması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN, bu durumu derhal ve gecikmeksizin Şirket’e işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi ile bildirmekle yükümlüdür. Hesaba yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN’in uğrayabileceği bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumlu olmakla beraber böyle bir durumda İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Şirket’in veritabanına ve/veya Site’ye kötü niyetli üçüncü kişi veya kişiler tarafından yapılacak herhangi bir siber saldırı sonucunda, Hesap bilgilerinin kötü amaçlı kişi veya kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması veya kullandırılması halinde Şirket doğabilecek her türlü sonuçtan kısmen dahi olsa doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

11.2. İÇERİK GELİŞTİREN’in, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre İÇERİK GELİŞTİREN’in kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez.

11.3. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’in sorumluluğundadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesabını ve şifresini, başkasıyla paylaşmamak/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve Hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. İÇERİK GELİŞTİREN, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, kendisi haricinde bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde Şirket’e haber vermesi gerekmektedir. İÇERİK GELİŞTİREN’in rızasıyla ve/veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dâhil olmak üzere hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulmayacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kişilerin kimliklerini Şirket’in tespit etmekle yükümlü olmadığını, Şirket’ten bu yönde bir talepte bulunamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. ŞİRKET’İN TEKNİK PROBLEMLERDEN SORUMLU OLMAMASI

12.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamalar, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terör saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan yerli yada yabancı kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklananlar da dâhil uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler, bozukluklar ve benzeri dış etkenler, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, yanlış ve hatalı kullanım, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde ve/veya Site’ye erişilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmet’in sağlanmasında ve/veya Site’ye erişimde oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmet’e ve/veya Site’ye erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İÇERİK GELİŞTİREN, İşbu Sözleşme’nin, Şirket veya Reklam Veren ile kendisi arasında; herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi oluşturmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’in ve Reklam Veren’in çalışanı, maaşlı personeli, işçisi ve/veya temsilcisi olmadığını ve tamamen bağımsız bir yüklenici olarak davrandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in maaşlı çalışanı, personeli ve/veya işçisi olmadığından Şirket’e ve/veya Reklam Veren’e karşı herhangi bir işçilik ücreti alacağı talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanılmasında gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

13.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri ise aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme’de belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. İÇERİK GELİŞTİREN’in bu maddeyi ihlal edecek şekilde işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.

13.6. Bu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte, Şirket ve İÇERİK GELİŞTİREN arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve konusuna ilişkin olarak yazılı veya sözlü önceki ve eş zamanlı tüm sözleşmeleri, teklif veya beyanları yürürlükten kaldırmaktadır.

13.7. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil ettiğini ve işbu maddenin HMK Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.8. İşbu Sözleşme İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kayıt olması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar yürürlükte kalmaya ve Şirket ve İÇERİK GELİŞTİREN açısından bağlayıcı olmaya devam eder.

13.9. Sisteme yüklenen bakiyeler kullanıcıların kendi sorumluluğu ve hür iradelerine bağlıdır. Bu sebeple sisteme yüklenen bakiyelerin veya Gainfluencer a gönderilen ücretlerin iptali veya iadesi yapılmamaktadır. Hesapta kalan bakiyeler gainfluencer.co üzerinden kullanılmalıdır. Müşteri bakiyeyi iade olarak talep ettiğinde, GAINFLUENCER.CO Finans birimi, durumun incelenmesi sonucunda alınan karara dayanarak iade hakkını saklı tutar. Mümkün olan iade kabul edildiğinde minimum %40 oranında kesinti yapılacak olup, iade süreci 30 gün içinde gerçekleştirilir.

13.10. Başkasının adına, çalıntı kredi kartı veya diğer yasadışı yöntemlerle ödeme yapıldığında, hesap istisnasız olarak sonlandırılacaktır ve hakkınızda suç duyurusunda bulunulacak olunup sistemimizde bulunan tüm bilgileriniz T.C. devlet makamları ile paylaşılabilecektir.

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

14.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

15. ŞİRKET İLE İLETİŞİM

15.1. Şirket işbu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, kayıt esnasında İÇERİK GELİŞTİREN’in verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de kayıtlı posta adresinin yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’in İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından İÇERİK GELİŞTİREN’in Şirket’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Şirket’e gerekli izin ve onayı işbu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gainfluencer™ Markası KAY Teknoloji ve Yazılım A.Ş. nin Tescilli Markasıdır.

  • Son Güncelleme: 01 Haziran 2024, Saat: 17.55

Nano - Mikro - Makro Influencer dünyasını hemen keşfet!